Nidelva sett fra Gamle bybro

Har skjønt meningen med BPA

Formannskapet i Trondheim har skjønt meningen med BPA. Nå har de vedtatt at kommunen skal få nye retningslinjer for å utforme BPA-vedtak.

​Funksjonshemmede som har BPA i Trondheim, skal ikke lenger få assistansebehovet sitt vurdert etter de samme kriteriene som hvis de fikk tradisjonelle hjemmetjenester.

Det blir resultatet av vedtaket i formannskapet 29. november.

Ulobas generalsekretær er glad for vedtaket​

- Det er positivt at de ser og forstår at BPA er et verktøy for samfunnsdeltakelse, sier generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba – Independent Living Norge SA.

- Politikerne har skjønt intensjonen med BPA, at dette gjelder borgere med rettigheter og plikter. Derfor er det bra at Trondheim kommune nå utformer en egen veileder.

Venstre og Arbeiderpartiet la frem forslaget​

Forslaget om nye BPA-retningslinjer kom fra Venstres Jon Gunnes og Arbeiderpartiets Sissel Trønsdal, og lød slik:

«Formannskapet ber rådmannen avvikle veilederverktøyet som i dag legges til grunn for utmåling av BPA-tjenester. Den ordinære hjemmetjenesten og BPA tjenesten har ulike målgrupper, og brukerne må få mer tid av BPA til samfunnsdeltakelse og sosial omgang. Individuelle hensyn må ivaretas gjennom en grundig kartleggingsprosess og god dialog med tjenestemottakeren. Rådmannen bes innhente opplysninger om hvilke verktøy øvrige sammenlignbare kommuner benytter ved utmåling av BPA.»

Bort fra fokus på vindusvask​

- Vi fremmet dette forslaget fordi utmålingsverktøyet for hjemmetjenester ikke var noe godt verktøy for BPA, forklarer Sissel Trønsdal.

I utmålingen av hjemmetjenester er det satt en maksimaltid for flere hverdagsgjøremål: matlaging, dusjing, innkjøp, vindusvask.

​- Vi må se på bakgrunnen for at BPA i sin tid ble utviklet: som et verktøy for samfunnsdeltakelse og sosial omgang. Og da kan man ikke bruke kriterier som vindusvask!

Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet. Sissel Trønsdal lover å følge opp rådmannen i det videre arbeidet med en ny BPA-veileder.​

Skriv ut Tips en venn