Vibeke Marøy Melstrøm og Ståle Bratlie ønsker Erna Solberg velkommen utenfor Hotell Royal Christiania i Oslo.
Ulobas Vibeke Marøy Melstrøm og Ståle Bratlie ønsket Erna Solberg velkommen til BPA-konferansen.
Foto: Felberg.

Gemyttlig og jovialt

Tonen var gemyttlig og jovial da statsminister Erna Solberg ble tatt i mot av generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba – Independent Living Norge for å åpne BPA-konferansen.

​Da startskuddet for konferansen gikk sist torsdag pekte Vibeke på de stadige angrepene mot borgerstyrt personlig assistanse (BPA) som skjer i hele Skandinavia. Samtidig bygger kommunene nye store institusjoner. Formålet med konferansen er å stimulere til økt skandinavisk samarbeid, erfaringsutveksling og kamp mot de stadige angrepene på funksjonshemmede.
- Innflytelse over egen livssituasjon er svært viktig. Det fører til frie, selvstendige liv. Det er selvsagt for mange av oss, og det skal være selvsagt for alle, åpnet statsministeren.
Hun brukte mye tid på innsatsen for å få flere funksjonshemmede i utdanning og jobb.
- Vi ønsker også å legge til rette for deltagelse i dagliglivet. BPA er det viktigste bidraget til det. Mennesker med stort behov for bistand har fått lovfestet rett til BPA. Mange funksjonshemmede bestemmer nå selv.
Statsministeren mistenkte at forsamlingen likevel ikke var helt fornøyd.
- Mitt inntrykk av Uloba er at dere gir dere aldri. Helsedirektoratet evaluerer rettighetsfestingen, og vi følger utviklingen i ordningen nøye. Vi har gode klage- og ombudsordninger, men vi vil vurdere innstramninger overfor kommunene etter å ha fått evalueringen. Regjeringen har også lagt frem en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, sa Erna Solberg.
Statsminister Erna Solberg vurderer å stramme inn i forhold til kommuner som lager sine egne regler om hva BPA skal være: - Men jeg vil også advare mot at en forskrift kan virke innsnevrende på BPA, sa hun etter åpningen av BPA-konferansen.
- Behovet for BPA har økt mindre enn det vi har kompensert kommunene for. Det er et argument for ikke å stramme inn ordningen, konstaterte statsminister Erna Solberg da hun møtte pressen etter åpningen.

Generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm er fornøyd med statsministerens ord.

- Statsministeren holder fanen høyt og virker oppriktig i forhold til intensjonen om hva BPA skal være i forhold til å være et verktøy for samfunnsdeltagelse, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

- Hun sier jo også at hun vil vurdere strengere retningslinjer i forhold til kommunene, og hun virker overrasket over de mange eksemplene vi har gitt henne på at BPA ikke praktiseres slik den er ment å være.

Melstrøm er heller ikke skuffet over at statsministeren advarer mot effekten av en forskrift.

- Dersom en forskrift er tydelig på innholdet og intensjonen i BPA vil det jo være bra. Men det erjo stor sannsynlighet for at innholdet i forskriften blir basert på jus og vurderinger som ikke er basert på villet politikk, og da kan en forskrift være en farlig vei å gå, sier Melstrøm.

Hun er mer i tvil om underforbruket av BPA i forhold til hva regjeringen hadde forventet med rettighetsfestingen. Statsministeren hevdet at det kan skyldes at mange ikke vil velge BPA.

- Jeg tror det skyldes at for få kjenner til at det går an å velge BPA. I tillegg vet vi at det er kommuner som ikke får lov til å fortelle om BPA som en alternativ måte å organisere tjenester på, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

På Ulobas Facebookside får du en fyldig dekning fra konferansen time for time.

Skriv ut Tips en venn