Politisk leder Ann Kristin Krokan oppfordrer alle funksjonshemmede til å stille på et åpent informasjonsmøte om Oslos nye BPA.

Opprør om Oslos nye BPA

Funksjonshemmede i Oslo skal utsettes for strengere reisekontroll.

​OPPDATERING: Mindre enn ett døgn etter at vi publiserte denne artikkelen, snudde Oslo kommune. Les artikkelen "Trekker BPA-utlysning"​.​

Det fremgår av Oslo kommunes nye utlysning av
tjenestekonsesjon for BPA.

Nå mobiliserer funksjonshemmede i hele Oslo til aksjoner mot kommunen

24. mai arrangeres det et åpent informasjonsmøte om BPA i Oslo på Sagene samfunnshus fra klokken 18.00-21.00.

  • Oslo nye konsesjonsutlysning bryter med BPA- intensjonene, lover, regelverk og konvensjoner. Jeg forstår godt hvorfor funksjonshemmede i Oslo nå er i harnisk. Det sier politisk leder Ann Kristin Krokan i Uloba – Independent Living Norge.

Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder for Helse og omsorgskomiteen på Stortinget, sier til Handikapnytt at hun reagerer med sinne mot Oslos nye varslingsregler for personer med Brukerstyrt personlig assistanse.

Søke om reiser

  • Oslo kommune vil at funksjonshemmede i hovedstaden skal søke om å reise med BPA - fire uker før reisen.
  • Kommunen vil at funksjonshemmede skal dokumentere hvordan de skal bo på reisen og hvordan assistansen skal dekkes.
  • Oslo kommune krever også at funksjonshemmede må ha spart opp nødvendig antall timer som skal benyttes på reiser. Her bryter kommunen med den såkalte Østensjødommen som slår fast at timene kan brukes fleksibelt gjennom året.
  • Videre vil Oslo kommune kreve at BPA ikke skal benyttes i samlokaliserte boliger, noe som er i strid med Rundskrivet som understreker at retten til BPA er uavhengig av boform.
  • Oslo mener at BPA ikke kan benyttes der det er vedtak om tvang og makt, dette også i strid med rundskrivet som følger rettighetsfestingen av BPA.
  • Og til sist: Oslo kommune vil at arbeidsgiveren skal overta deler av arbeidsled​eroppgavene, som å skaffe vikarer.

Aksjoner​​

- Jeg forstår godt at funksjonshemmede i Oslo nå vurderer å ​​aksjonere mot kommunen. Nå må nok være nok, vi kan ikke finne oss i dette, sier Ann Kristin Krokan i Uloba.

Uloba har tatt initiativ til et åpent informasjonsmøte på Sagene samfunnshus tirsdag 24. mai kl 18:00. Her blir alle Uloba- medlemmer i Oslo invitert, samt representanter fra alle organisasjonene som vil bli berørt av den nye BPA-utlysningen.

- Jeg vil oppfordre alle som enten blir berørt av de nye BPA restriksjonene eller på annen måte brenner for funksjonshemmedes levekår, om å møte opp og si sin mening på dette møtet. Det er viktig at alle nå står sammen – mot Oslo kommunes kontroll og forskjellsbehandling, sier Ann Kristin Krokan.

Skriv ut Tips en venn