Fire mennesker i høyrygget sofa under et skrått glasstak
Kurt Elvegård, Janikke Solstad Vedeler, Terje Olsen og John Eriksen skal forske på hatytringer.
Foto: Nordlandsforskning

Forsker på hatytringer

For første gang skal noen forske på hatytringer mot funksjonshemmede.

​Forskningsprosjektet som starter nå,  er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning. De skal undersøke omfanget av hatytringer mot funksjonshemmede og hvordan vi opplever og forstår disse ytringene.

​Hatytringer er straffbare​​

- Fra internasjonal forskning vet vi at hatytringer gjør betydelig skade på den som rammes. Det medfører i mange tilfeller konkrete innskrenkninger i den enkeltes liv.

Det sier prosjektleder Terje Olsen fra Nordlandsforskning i en artikkel på Nordlandsforsknings nettside.

Forskerne vil gjennomføre en landsomfattende spørreundersøkelse blant funksjonshemmede og i tillegg intervjue personer som har blitt utsatt for hatytringer og representanter for funksjonshemmedes organisasjoner.

Nordlandsforskning minner om det styrkede vernet mot hatefulle ytringer i Straffeloven. ​

Omfanget av hatytringer er ukjent​

Nylig arrangerte Norges Handikapforbund Oslo en debatt om hatytringer, der nettopp denne typen forskning ble etterlyst. Vi mangler tall på hvor mange funksjonshemmede som utsettes for hatytringer og hatkriminalitet, og media bruker dessuten ikke ordet hatkriminalitet når det er funksjonshemmede som rammes.

Les Ulobas nettartikkel «Anmeld hatkrim!»

Les Nordlandsforsknings artikkel om forskningsprosjektet.​

Skriv ut Tips en venn