Erna Solberg på jødisk museum
Erklæring mot hatytring lansert i dag
Foto: Uloba

Erklæring mot hatytringer

Erna Solberg og Solveig Horne lanserte i dag en erklæring mot hatytringer på jødisk museum i Oslo.

- Vi synes det er veldig gledelig at statsministeren har valgt det jødiske museet for dette arrangementet. Her står vi midt i en utstilling som viser hva fordommer og hat kan føre til i ytterste konsekvens, sa Sissel Levin da hun ønsket velkommen.

- Det som før ble sagt i krokene sies nå i full offentlighet. Hatet i ytringer er giften i den offentlige debatten og samfunnet, sa en engasjert Erna Solberg på lanseringen i dag.

Statsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne presenterte i dag regjeringens politiske erklæring mot hatytringer. Knut Olav Almås fra Fritt ord hold også et innlegg.

- I et demokrati er ytringsfriheten umistelig. I Norge står ytringsfriheten sterkt og det skal vi hegne om. Samtidig skal den enkeltes rett til ikke å utsettes for ytringer som oppleves krenkende og er sårende beskyttes, sier statsminister Erna Solberg.

- Hatefulle ytringer skaper splittelse og engstelse. I den ekstraordinære situasjonen vi er nå, ned så mange flyktninger, må vi være ekstra oppmerksomme – det er ikke oss og dem, vi må ikke skape utenforskap og vi må ikke tolerere hatefulle ytringer, sa Solberg.

Solberg oppfordret organisasjoner, partier, politikere og enkeltindivider å slutte seg til den politiske erklæringen og signere den på nett.

Arendal rampe.jpg

- Med denne politiske erklæringen forplikter vi oss til innsats for å bekjempe ytringer som sprer hat. Men, dette er ikke noe vi politikere kan få bukt med alene. Det krever et sterkt sivilsamfunn, der alle er med å bidrar, sa statsministeren på lanseringen i dag.

Regjeringen setter nå også i gang et arbeid med en ny strategi mot hatefulle ytringer, de ønsker innspill fra sivilsamfunn både gjennom innspillsmøter og på nett. 

Solberg oppfordret organisasjoner, partier, politikere og enkeltindivider å slutte seg til den politiske erklæringen og signere den på nett.

Skriv ut Tips en venn