illustrasjonsfoto, ledelinjer på gulv og mann i rullestol
EU vil lage ny lov om universell utforming

EU foreslår ny UU-lov

EU-kommisjonen foreslår lov om universell utforming

Dagen før FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember, kom til slutt forslaget om en europeisk lov om universell utforming. Målet er at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i samfunnet på like vilkår.

Den foreslåtte loven om universell utforming retter seg mot privat sektor, og kompletterer dermed det såkalte Webdirektivet, som omfatter offentlig sektors nettsteder.

Forslaget til direktiv omfatter felles krav til universell utforming for et utvalg varer og tjenester:

  • Minibanker og billettautomater
  • Datamaskiner og operativsystem
  • Telefoner og smarttelefoner
  • Telefonitjenester og telefoniutstyr
  • Digitalt TV-utstyr
  • Audiovisuelle medietjenester
  • Banktjenester
  • Transporttjenester
  • E-bøker og e-handel

Det foreslåtte direktivet skal definere HVA som skal følge de funksjonelle kravene til universell utforming, men ikke HVORDAN dette skal skje. Tanken er at direktivet skal være teknikknøytralt.

Bra for mange

Bakgrunnen til forslaget er at EUs medlemsland har ulike regelverk innen universell utforming, som gjør at det indre markedet ikke fungerer som det burde. Ved å harmonisere kravene håper man å stimulere innovasjon og øke tilbudet av universelt utformede varer og tjenester for Europas 80 millioner innbyggere med funksjonsnedsettelse.

Det finnes en beskrivelse om proporsjonalitet for å beskytte små foretak fra urimelige kostnader. EU-kommisjonen hevder samtidig at små og mellomstore foretak kommer å tjene på lovgivingen, ettersom det blir lettere å selge varer og tjenester innen EU.

Gjennom den europeiske standarden for krav til universell utforming ved offentlige anskaffelser av IT-produkter og tjenester, EN301549, er det dessuten gjort et arbeid for å samstemme kravene mellom EU og USA.

Dette er naturligvis viktig, ettersom mange av de varer og tjenester som omfattes av direktivforslaget selges på det internasjonale markedet.

EU-kommisjonens pressemelding om forslaget til en europeisk lov om universell utforming (på engelsk), åpnes i nytt vindu

 Denne saken er tatt fra funka.no

Skriv ut Tips en venn