Portrettfoto av Helge Eide
Helge Eide benekter at kommunenes forskjellsbehandling av flyktninger er diskriminering.
Foto: Johhny Syversen, KS

Dette er diskriminering, Eide

Uloba støtter interesseorganisasjonen SEIF når de påpeker at funksjonshemmede flyktninger blir diskriminert i norske kommuner.

KS' direktør for interessepolitikk, Helge Eide, vedgår ifølge NRK at alle flyktninger har rett til lik behandling, og at ikke alle får lik behandling i dag. Likevel vil han ikke kalle det diskriminering.

Vil ikke ta imot funksjonshemmede​

Dette er situasjonen: 

Norske kommuner velger selv hvilke flyktninger de vil ta imot. Flyktninger som ikke er funksjonshemmede, blir favorisert, fordi de koster mindre for kommunen. Riktig nok får kommunene ekstra tilskudd i fem år for funksjonshemmede flyktninger som de tar imot, men Helge Eide i KS mener at støtteordninger utover dette trengs for å løse problemet.

Både Handikapnytt og NRK har belyst dette problemet, som interesseorganisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) treffende beskriver som diskriminering.

Vi tilbyr vår støtte​

Uloba – Independent Living Norge reagerer med frustrasjon over kommunenes diskrimineringspraksis, og i dag har vi kontaktet SEIF for å tilby vår støtte. 

Vi ønsker å informere om funksjonshemmedes rettigheter i Norge og om ordninger for funksjonshemmede i det norske velferdssystemet. 

Dette er rettigheter og ordninger som gjelder alle innbyggere i Norge. Norge har dessuten ratifisert FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

At en gruppe flyktninger holdes igjen på asylmottak i kommunenes forsøk på å spare kostnader knyttet til slike rettigheter, er uholdbart.  

Les Handikapnytts artikkel "Norske kommuner sorterer ut funksjonshemmede flyktninger".
Les NRKs artikkel "Vanskeleg å busetje funksjonshemma flyktningar".

Les Ulobas artikkel "Utvelgelsen".

Les Ulobas artikkel "Funksjonshemmede først".​

Skriv ut Tips en venn