Portrettbilde av Ann Kristin Krokan

De som fortjener det

Kriminelle i norske fengsler har det bedre enn funksjonshemmede med assistansebehov hjemme hos seg selv.

​​​​Åpenbart er det ikke nødvendigvis smart å holde seg på den smale sti. Sammenligner man de europeiske fengselsreglene​ med Trondheim kommunes standard for praktisk bistand og BPA er livskvaliteten langt bedre for innsatte i fengsel enn for funksjonshemmede ute i samfunnet. Og Trondheims standard er ikke verre enn den vi finner i mange andre kommuner.

Alle deler av et fengsel skal til enhver tid være ordentlig vedlikeholdt og rengjort.

Innsatte skal kunne bade eller dusje helst daglig, men minst to ganger ukentlig.
Trondheim kommune mener det er nok at vask av gulv og toalett/håndvask hos funksjonshemmede utføres hver 3. uke, mens vask av kjøleskap og /eller komfyr/mikrobølgeovn er tilstrekkelig 4 ganger pr. år. Sengetøyskift hver 3. uke og klesvask en gang pr. uke. Det er nok med dusj og hårvask minimum én gang pr. uke.
Når vi kommer til fritid, blir forskjellene enda tydeligere. Fengselsinnsatte skal ha mulighet til fysisk aktivitet og kulturell virksomhet. Fengslene har plikt til å tilrettelegge fritidsaktiviteter tilpasset innsattes behov, med formål å unngå isolasjon og skadevirkninger av dette. De innsatte bør gis anledning til å drive gymnastikk og idrett i fritiden, og fengselet skal legge til rette for forskjellige typer hobbyvirksomhet.
Alle innsatte skal ha et aktivitetsprogram og anledning til å tilbringe så mye tid utenfor cellen som nødvendig for å få tilstrekkelig menneskelig og sosial samhandling.
Innsatte skal ha et tilbud på dagtid i form av arbeid eller opplæring, for å ha en normal arbeidsdag og samvær med andre.
Opphold i friluft er også viktig for fangene, så innsatte som ellers oppholder seg innendørs hele dagen, skal hver dag ha anledning til å oppholde seg utendørs minst én time.
Lufteturer utendørs er ikke nevnt i Trondheims BPA-standard, og den berører ikke fritid med ett ord.  I den gamle standarden heter det om utmåling av timer til fritid at «søknad sendes Kulturenheten ved Tilrettelagt fritid for vurdering. Se egen rutine.»
Det har vært mye snakk om isolasjonsskader denne våren, knyttet til straffedømte i fengsel. I følge psykologspesialist Svein Øverland i Trondheim er de vanligste symptomene på isolasjonsskader «depressive symptomer og angstsymptomer samt psykosomatiske utfall som hodepine og mage-tarm-problem. Mange innsatte forteller om økt grubling og bekymringer, og at de etter hvert blir «folkesky».
Hvordan er situasjonen for funksjonshemmede med assistanse utmålt etter Trondheimsstandarden? Har de isolasjonsskader? Er det noen som har sjekket?
Det er vanskelig å forstå at levestandarden for straffedømte som har begått alvorlig kriminalitet skal være bedre, og omtanken større, enn for funksjonshemmede som ikke har gjort annet «galt» enn å pådra seg, eller bli født med et assistansebehov. Om ikke annet, så bekrefter dette nok en gang hvor liten verdi funksjonshemmede har i samfunnet. 

En redigert versjon av denne kommentaren sto på lederplass i Selvsagt nummer 10.

Les hele Selvsagt i tilgjengelig PDF-format (4 MB).

Skriv ut Tips en venn