Stortingsbygningen

Krever at regjeringen følger opp

Regjeringen må sørge for at kommunene tilbyr BPA slik BPA skal fungere. Det krever Stortingets Helse- og omsorgskomite.

​​«Komiteen er dessverre kjent med at BPA-ordningen ikke fungerer godt nok mange steder, og at ulik praktisering/oppfølging av nasjonale føringer skaper stor frustrasjon for de det gjelder. Komiteen ber derfor om at regjeringa følger denne utviklinga nøye og sørger for at nasjonale føringer blir fulgt opp.»

Dette skriver Helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling til statsbudsjettet.

Politikerne har dermed fanget opp signalene fra funksjonshemmede om hvordan kommunene begrenser og omdefinerer BPA.

Les hele avsnittet om Borgerstyrt/Brukerstyrt personlig assistanse i komiteens innstilling.

Bare 200 flere har fått BPA​

Komiteen nevner videre at bare 200 flere funksjonshemmede har fått BPA etter rettighetsfestingen for snart to år siden, og på nyåret i år sto to av tre kommuner uten personlige assistenter.

Flertallet mener kommunene må ta et større ansvar for å følge opp plikten de har, og tilby brukerstyrt personlig assistanse til de som har rett på dette,» skriver komiteen.

Med flertallet mener de her medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

«Flertallet viser til at denne regjeringen har foreslått en bevilgning på en halv mrd. kroner til kommunene for å følge opp rettighetsfestingen. I tillegg har det kommet et tydelig rundskriv på hvordan dette skal følges opp, og flertallet forventer at kommunene nå sørger for at personer får tilbud om brukerstyrt personlig assistent.»

Kommuner hindrer likestilling​​​

Generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge SA, Vibeke Marøy Melstrøm, er glad for at BPA-problemene er løftet inn i Stortingets behandling av statsbudsjettet.

- Kommunene er tydeligvis ikke i stand til selv å håndtere BPA-rettigheten til beste for oss funksjonshemmede. De uthuler BPA-rettigheten ved å begrense hva vi kan assisteres med og hvor vi kan få assistanse, sier hun.

Vibeke Marøy Melstrøm minner om at slike begrensninger blant annet er til hinder for funksjonshemmede som ønsker seg ut i arbeidslivet.

- Det gjør at funksjonshemmede ikke kan oppnå den likestillingen som BPA er ment å gi oss. Derfor er det viktig at regjeringen følger opp, slik Helse- og omsorgskomiteen krever, og sørger for at kommunene ikke fortsetter praksisen med å hindre funksjonshemmedes samfunnsdeltakelse.​

Les om hva som må bli bedre​

​Lenkene nedenfor leder til artikler med eksempler på kommunal utarming av BPA:

Trekkfugl på nåde

En usynlig hånd?

Til kamp mot kommunenes kontrollregimer​

- Den nye Vestbredden

BPA-varsko til statsministeren​

Skriv ut Tips en venn