Vegg med Husbankens logo omkranset av løvverk
I 2015 ga Husbanken kommunene investeringstilskudd til å bygge 30 institusjoner for utvikl​ingshemmede med mer enn fem boenheter.
Foto: Jørgen Lie Furuholt / Norsk design og arkitektursenter DOGA

Ansvarsfraskrivelsen

I 1991 vedtok Stortinget at utviklingshemmede skulle få bo i vanlige boliger. 25 år senere bygger likevel norske kommuner stadig flere institusjoner.

Tallenes tale

​​​​​​​​Det viser tall fra Husbanken. Den statlige banken har finansiert kommunenes institusjonsbygging siden Ansvarsreformen ble vedtatt i 1991. I reformen åpnet Stortinget for at kommunene kunne bygge små bofellesskap til voksne utviklingshemmede. Kommunaldepartementets fulgte opp med å instruere Husbanken å anbefale maks 4-5 boenheter i slike bofellesskap.

Navarsetes varsko​

I en rapport fra 2011 p​åpekte forskerne Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro at kommunene og Husbanken hadde ignorert føringene om maks fem boenheter. De nye bofellesskapene for utviklingshemmede var blitt minst like store som HVPU-institusjonene som ble bygget på 80-tallet. Det fikk Husbankens eier til å reagere.

- Jeg er bekymret over utviklingen som går i retning av store bofellesskap. De​t er en re-institusjonalisering som foregår [...], uttalte daværende kommunalminister Liv Signe Navarsete til NTB 9. september 2011.

Tall Selvsagt har fått fra Husbanken viser at den i 2011 ga tilsagn om investeringstilskudd til 18 institusjoner for utviklingshemmede med over fem boenheter. I 2015 ga Husbanken kommunene investeringstilskudd til å bygge 30 institusjoner for utvikl​ingshemmede med mer enn fem boenheter.

- Tallene viser at Husbanken er på ville veier. Nå må helseminister Bent Høie og kommunalminister Jan Tore Sanner instruere Husb​anken om å følge opp Ansvarsreformen. Utviklingshemmede må få startlån og etableringstilskudd til å kjøpe egen bolig. Staten må slutte å støtte store kommunale institusjoner, sier politisk leder i Uloba – Independent Living Norge Ann Kristin Krokan.

Folk flest eie​r

Husbanken viser den dag i dag til at Ansvars-reformens mål er «integrering og normalisering» av utviklingshemmede. Navarsete endte ikke opp med å trekke slutning​en at integrering ikke er mulig i institusjoner med mer enn fem boenheter. Men i NTB-intervjuet minner hun oss om at normen i Norge er å være selveier:

- Jeg mener flere utviklingshemmede bør eie egen bolig. De har stabile i​nntekter og med hjelp fra Husbanken vil de fint klare det.

82 prosent av befolkningen over 16 år eier sin egen bolig. For voksne utvi​klingshemmede er situasjonen en annen. Ifølge Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) bor omlag 85 prosent av dem i kommunale utleieboliger.

Assisterende generalsekretær i NFU, Hedvig Ekberg, mener spesielt​ bofellesskapene med fellesarealer har et tydelig institusjonspreg. I en forskningsrapport fra 2011 viser Jan Tøssebro og Sylvia Söderström at andelen voksne utviklingshemmede som bor slik, har økt fra 44 prosent i 2001 til 62 prosent i 2010. Så langt Tøssebro vet har ikke departementet bestilt forskning om hvordan dette har utviklet seg etter 2010.

Systemfeil​

Både forsker​e og organisasjonsfolk mener Stortinget og Kommunaldepartementet over tid har fraskrevet seg ansvaret for å lage et system som tilrettelegger for at utviklingshemmede kan bo i vanlige boliger. Resultatet har blitt at Husbanken har orientert seg mot det norske rådmenn vil ha: Finansiering av stadig større institusjoner for utviklingshemmede.

- Politisk ledelse i d​epartementet prioriterte oppfølging av Ansvarsreformen de første årene. Dispensasjoner fra Husbankens maksgrense på 4-5 boenheter ble behandlet på statssekretærnivå, sier NFU-leder Jens Petter Gitlesen.

Flyttet demonstrasj​​onstog

Professor Johans Tveit Sandvin mener stortingspolitikere allerede​ på 80-tallet signaliserte at de ikke forventet at kommunene ville følge opp Ansvarsreformen. En viktig motivasjon for å desentralisere ansvaret for en rekke oppgaver til kommunene var nemlig å spare penger. I stortingsdebatten i 1986 om nytt inntektssystem for kommunene uttalte saksordføreren: «En positiv effekt av reformen vil være å få flyttet demonstrasjonstogene fra Løvebakken til kommunehuset.»

Paniske ​politikere

I 1997 la Husbanken Tilskudd til bygging av bofellesskap og bokolle​ktiv inn i det bredt anlagte Omsorgsboligtilskuddet. I den prosessen fjernet Husbanken maksgrensen på 4-5 boenheter i bofellesskap for utviklingshemmede. Selv om dette brøt med føringene som fulgte Ansvarsreformen valgte Kommunaldepartementet å la det passere.

- Den radikale boligpolitikken rettet mot funksjons​hemmede ble et «offer» for den generelle omsorgspolitikken. Sistnevnte var preget av panikk for den forventede eldrebølgen, samt konsekvensene av den langvarige nedbyggingen av plasser i psykiatrien. Rikspolitikerne mente kommunene måtte få den nødvendige fleksibiliteten til å håndtere oppgavene, sier Johans Tveit Sandvin.

Les mer​

Undersak: Tilskuddene må gi valgmuligheter

Undersak: 12 på gangen er greit

​- Høyenhall er ren oppbevaring​

Høyenhall svarer: Ønsker tilbakem​​​eldinger​

Denne artikkelen sto på trykk i Selvsagt nummer 11. Les hele Selvsagt i PDF-utgave.​​​


Skriv ut Tips en venn