Eli Knøsen og Reidun Kjelling Nybø sittende. På veggen bak er en logo: et hjerte med teksten "Stopp hat".
Eli Knøsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk Redaktørforenings assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø deltok i debatten.

- Anmeld hatkrim!

Vi må gjøre hatkriminaliteten kjent, og vi må anmelde den. Det var konklusjonen på debattmøtet om kampen mot hatytringer 2. desember.

Politiet viste eksempler på saker de har etterforsket i hatkrimgruppa, men ingen av dem handlet om funksjonshemmede.

Eli Knøsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet poengterte hvordan medieoppslag unnlater å kalle noe hatkriminalitet når det rammer funksjonshemmede. Berit Vegheim fra Stopp Diskrimineringen viste til rundt 50 eksempler hun har samlet, som viser nettopp dette. For Norsk redaktørforenings assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø var dette en ukjent problemstilling.

- Journalister trenger bevisstgjøring på hatkrim mot funksjonshemmede for å kjenne det igjen, sa hun.

Kampanje mot hatytringer

Hva er hatefulle ytringer? Hva er greit og ikke greit å si til andre? Ingrid Aspelund, som leder NHF Oslos kampanje Stopp hatprat, la vekt på at hatefulle ytringer alltid har eksistert, men er mer synlige nå på grunn av sosiale medier. De er skadelige både for individer, grupper og samfunnet som helhet. Hun sa at selv om internett er et offentlig rom og mange kan se det du skriver, er det mange som glemmer nettopp det.

Rammer flere

I programserien «Haterne», som går på TV2 i disse dager, er Jørgen Foss, tidligere leder for Landsforeningen for overvektige,  en av de som konfronterer folk som har hetset på nettet.

Foss er opptatt av hvordan hatytringen kan påvirke individer, men også familie og andre som står rundt personen som rammes. Han spør hvor grensene går, og hva som er greit å skrive og si. Han poengterer at det er ikke greit at personer med nedsatt funksjonsevne møter så mye hatytringer som de gjør. Han oppfordrer folk til å si i fra, og til å anmelde, så samfunnet ikke lukker øynene for at denne typen hatkriminalitet finnes.

"Haterne"

Håvard Kristoffersen er programleder i TV2-serien «Haterne». Han ønsket å ta et oppgjør med hatytringene i samfunnet, da han registrerte mange inhumane holdninger, ikke minst i sosiale medier. Han ville vise hvem som står bak hatytringene. Kristoffersen var klar på at det er behov for å øke kompetansen på hatkriminalitet i politidistriktene.
I den avsluttende runden var oppfordringen fra et samlet debattpanel at vi bør gjenkjenne hatkriminalitet og anmelde det.

Norges Handikapforbund Oslo og Stopp Hatprat arrangerte debatten på Sagene i Oslo, som en del av kampanjen Stopp Hatprat.


Skriv ut Tips en venn