Vibeke Marøy Melstrøm, Leif Sylling, Tone Norli og Knut Flaaum sitter ved siden av hverandre på en scene.
Ulobas gjenlevende gründere og Bente Skansgård ble hyllet på BPA-konferansen 14/10. F.v. Vibeke Marøy Melstrøm, Leif Sylling, Tone Norli og Knut Flaaum.
Foto: Finn Ståle Felberg.

25 år i likestillingens tjeneste

I dag er det 25 år siden vi stiftet Uloba – Independent Living Norge.

​17. oktober 1991 samlet flere ildsjeler seg, blant dem fem gründerne. Vi stiftet Uloba og beredte grunnen for BPA i Norge.

Målet var aldeles ikke en virksomhet med over 1000 medlemmer og 6000 ansatte. Vi ville simpelthen lage en assistanseordning som kunne hjelpe oss til et fritt liv, og rydde vei for at andre skulle oppleve det samme. Middelet og nøkkelen til frihet ble BPA – Borgerstyrt personlig assistanse.

Vi så for oss knoppskyting av mindre selvstendige andelslag rundt om i landet. Slik gikk det ikke, i stedet vokste Uloba. Størrelse har aldri vært noe mål. Kjernen i vårt arbeid har hele tiden vært ideologien, likestilling og like muligheter for enhver innbygger til å utfordre seg selv på evner, talent og interesser.

Vi har utviklet BPA for å kompensere både for funksjonsnedsettelser og diskrimineringen vi opplever i et samfunn fylt av barrierer.

De siste 25 årene har vært en tid for strid. Vi har oppnådd mye. Samfunnet har fått økt bevissthet om hvem funksjonshemmede er. Gjennom vårt eksempel har vi vist at funksjonshemmede er som folk flest, i skolen, på arbeid, i foreningsliv og familieliv.

Likevel, i stedet for å favne om det Uloba står for, har stadig flere kommuner gått sammen i allianser og påvirkningsgrupper for å angripe og innskrenke BPA-ordningen. Angrepene er preget av mangel på kompetanse, maktmisbruk og et ønske om sosial kontroll.

Etter 25 år ser det ikke ut til å bli fred, men fortsatt strid, med kommunene. Uloba har fortsatt en viktig rolle som politisk spydspiss. At vi har oppnådd mye er flott – men det forplikter, og vi har et ansvar. Mange er avhengig av at vi fortsetter kampen, i solidaritet.

I dag tar vi en pust i bakken for å tenke på det vi har oppnådd: Frigjøring av flere tusen funksjonshemmede gjennom gode BPA-ordninger over hele landet. Vi har fått til flere lovreformer, sist lovfestet rett til BPA for mange, selv om fortsatt endel funksjonshemmede med assistansebehov faller utenfor rettigheten.

Vibeke Marøy Melstrøm

Generalsekretær

Stolt, Sterk, Synlig!


Les mer om Uloba – Independent Living sin historie (lenke).

Skriv ut Tips en venn