Fasadebilde av Høyenhall
Foto: Finn Ståle Felberg

Ønsker tilbakemeldinger

Daglig leder Marita Kjenner Wiken ved Høyenhall har fått anledning til å kommentere innholdet i denne reportasjen, og hun har gitt følgende svar på epost.

​«Det er dessverre slik at enkelte pasienter, og/eller pårørende, ikke er fornøyd med enkelte deler av tjenestene de har mottatt på Høyenhall. Dette tar vi på største alvor, og vi jobber hele tiden for å ​øke kvaliteten på tjenestene vi tilbyr. Avvik og klager er viktige faktorer for at vi skal sette riktig retning på vår kvalitetsutvikling.

Høyenhall er derfor avhengi​g av at pasienter og pårørende som opplever forhold de ikke er fornøyde med, kommer i dialog med leder på Høyenhall og gir konstruktive tilbakemeldinger.

Vi kan ikke kommentere enk​elthendelser/saker, fordi vi har taushetsplikt. Imidlertid ønsker vi alltid å bli bedre, vi oppfordrer derfor alltid pasienter og pårørende til å gi tilbakemeldinger, slik at vi kan gjøre forbedringer og dermed øke kvaliteten.

Dialo​g er viktig i vårt arbeid.

Høyenhall har aldri hatt avvik ved myndighetstilsyn og kan dokum​entere svært gode resultater for vårt behandlingstilbud. Vår nærmeste samarbeidspartner, Sunnaas, følger behandlingen vi tilbyr pasienter på Høyenhall tett og gir oss meget gode tilbakemeldinger.

Sammenligningen av aktivitetstilbud til mennesker med svært alvorlige hjerneskader med innsatte i Halden fengsel finner vi noe søkt. Det er selvsagt svært forskjellige forutsetninger for aktivisering hos fysisk friske mennesker som er i fengsel og mennesker med alvorlig traumatisk hjerneskade som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og derigjennom er i behov for intensiv trening og pleie.»Skriv ut Tips en venn