Vestre del av Ringsaker sett fra Mjøsa
Foto: Erlend Bjørntvedt/Wiki Commons

Ønsker ikke økonomifokus

Flertallet i formannskapet i Ringsaker ønsker ikke en økonomi analyse etter at kommunen overtok alle ordningene med Borgerstyrt personlig assistanse.

I 2013 ville Ringsaker kommune selv ta hånd om BPA- tjenestene. Hovedårsaken var at kommunen så muligheten til å spare inntil to millioner kroner i året ved å gjøre all BPA kommunal.

Kommunen forberedte seg dårlig​

Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer har nå analysert overgangen til den kommunale BPA-en. Rapporten kritiserer kommunen for ikke å ha forberedt seg bedre på virksomhetsoverdragelsen. Dette kunne ha gjort overdragelsen mindre konfliktfylt.​

Rapporten forteller også hvor viktig det var at flere av de funksjonshemmede i Ringsaker engasjerte seg i saken, mot at kommunen skulle overta. Aksjonene fra Uloba-medlemmer førte blant annet til at kommunen bøyde av og godtok at alle ordningene fikk fortsette med driftsmidler.

​Kostnadstallene vil bli etterlyst

Gjennom intervjuer av et mindre antall BPA-arbeidsledere og assistenter, slår rapporten fast at BPA-arbeidslederne er tilfreds med dagens ordning. Om overgangen til kommunal BPA også har vært en vellykket økonomisk snuoperasjon, vil ingen fortelle om. Rådmannen i Ringsaker vil ikke avsløre tallene, men hemmelighetskremmeriet kan få et etterspill. Høyres Odd- Hermann Børke forteller at saken kommer opp i kommunestyret den 21. desember 2016, og her vil BPA- tallene bli etterlyst. 

Skriv ut Tips en venn