Erna Solberg taler foran storskjerm med BPA-konferansens logo
Statsminister Erna Solberg
Foto: Finn Ståle Felberg

Å gjøre en forskjell

«Klokken nærmer seg 05.30, og kveldens siste konsert for min del begynner på hovedscenen» skriver Øyvind Hansen på bloggen sin en dag i slutten av juni.

​Han er på festival for å høre noen av sine favorittartister. Det er fø​​rst og fremst elektronisk musikk det går i. Han skriver om den magiske stemningen, om trykket fra høyttalerne som til tider tar pusten fra ham og hans assistent.

​«Jeg blir veskeholder for en fremmed jente, som takk får jeg glittersminke rundt øynene mine. Venninnen hennes tar armene mine og danser med meg. Jeg føler meg lykkeligere enn noen sinne. Til tross for min funksjonshindring, står jeg midt blant tusenvis av likesinnede. De ser ikke en person som lider av noe, de ser en person som elsker livet. En person som har gjennomført et av sine store mål. Ved hans side står assistenten. Verktøyet som frigjør personer med et assistansebehov.»

Verdien av valgfrihet

For et års tid siden hadde jeg gleden av å besøke Øyvind og broren hans Bjørn hjemme i Narvik. Det ble et godt og viktig møte for meg. De to mennene lider av ​muskelsvinnsykdom, men er mer opptatte av å se muligheter enn hindre.

BPA-brukerne Øyvind og Bjørn kunne fortelle meg mye om verdien av valgfrihet og verdighet. Størst mulig innflytelse over egen livssituasjon er viktig for alle. Jeg er glad for at brukerstyrt personlig assistanse nå har blitt en individuell rettighet for personer med store og langvarige behov. Regjeringen har også sikret at rettigheten gjelder støttekontakt og avlastning for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn med nedsatt funksjonsevne under 18 år.

Et fritt og selvstendig liv er nøkkelen til god livskvalitet. Alle menne​sker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene. Jeg ønsker meg et inkluderende samfunn, der det legges til rette for deltagelse i arbeidsliv og dagligliv.

Kommunen​s plikt

I tillegg til den nye rettigheten har kommunene fortsatt en plikt til å ha tilbud om personlig assistanse organisert som BPA. Det betyr at kommunen må vurdere om BPA som tjenestetilbud​ også kan være hensiktsmessig for personer som faller utenfor grensen for det som er rettighetsfestet.

Universell utforming er også et viktig bidrag til selvstendig liv. Tidligere i ​år lanserte regjeringen en ny handlingsplan for universell utforming. Handlingsplanen har 47 tiltak, der IKT og velferdsteknologi er to viktige satsingsområder.

Altfor mange med nedsatt funksjonsevne opplever diskriminering og trakassering. Det er unødvendig å si at det utgjør et a​lvorlig hinder for deltakelse.

Et godt og sterkt diskrimineringsvern er viktig, og regjeringen har nylig hatt forslag til ny felles likestillings- og ikke-diskri​mineringslov på høring.

Se folk som b​orgere og ikke brukere

Like viktig er folks holdninger. Hva vi sier til hverandre og om hverandre. Hvordan vi omgås. På veien har vi mye å lære av Bjørn og Øyvind – om å se muligheter, ikke bare probleme​r. Vi kan lære å se folk som borgere, ikke brukere. Myndighetene må strekke seg for å la folk få ta ut sitt potensial, for å legge til rette for deltakelse og aktivitet. Det er viktig for den enkelte, og det er viktig for samfunnet.

Når Ulob​a – Independent Living Norge har vært pioner i arbeidet for BPA, har Uloba også gått i bresjen for å løfte livskvalitete​n for mange. Dere, deres ansatte og assistenter, gjør en stor forskjell!

Jeg ser frem til å være med på feiringen av Uloba – Independen​t Living Norges 25-års jubileum 14. oktober.

Denne kommentaren av statsminister Erna Solberg sto på trykk i Selvsagt nummer 11, som kom ut før BPA-konferansen i oktober 2016.


Skriv ut Tips en venn