illustrasjon av organisasjonskart

Organisasjonskart


​​Uloba - Independent Living Norge SA ledes av generalsekretær​ Vibeke Marøy Melstrøm.

Generalsekretær har en tydelig strategisk og politisk rolle i organisasjonen. Under generalsekretæren sitter operativ leder, som har ansvar for operativ virksomhet i ni avdelinger.

De ni avdelingene har disse hovedansvarsområdene:

  • Jus og HR
  • Medlemsrekruttering, arbeidslederrekruttering, promotere assistentyrket, oppfølging av arbeidss​økende assistenter, konsesjoner, anbud og oppfølging av kontrakter mot kommuner

  • Kompetansekartlegging og opplæring av arbeidsledere og assistenter. Videreutvikle opplæringsmetodikk

  • Likepersonsarbeid, proaktiv oppfølging av arbeidsledere og assistentene deres i hverdagen

  • Døgnåpen support med hovedansvar for veiledning og service overfor arbeidsledere og assistenter

  • Økonomi/finans, herunder lønnsansvaret i alle BPA-ordningene

  • IT - drift og applikasjonsforvaltning

  • Politikk. Pådriverarbeid, lobby og kommunikasjon

Uloba_Organisasjonskart_2017.pdf

Skriv ut Tips en venn