illustrasjon av organisasjonskart

Organisasjonskart

​​Uloba-konsernet består av moderselskapet Uloba - Independent Living Norge SA hvor Jan Kåre Stura er styreleder og Vibeke Marøy Melstrøm er daglig leder. 

For øvrig er det fire aksjeselskap i konsernet; Assistanse Eiendom AS hvor Knut Flaaum er styreleder og Leif Sylling er daglig leder. 

Assistanse Nye Eiendommer AS hvor Knut Flaaum er styreleder. 

Freedom Express AS hvor Knut Flaaum er styreleder og Christer Aarseth er daglig leder 

og Independent Living Norge AS

Uloba - Independent Living Norge SA

​Uloba - Independent Living Norge SA er organisert med daglig leder på toppen. Under daglig leder har vi leder for operativ virksomhet som er stedfortreder for daglig leder. Her finnes også en frittstående politisk leder.

Operativ virksomhet har fem avdelinger, med disse ansvarsområdene:

  • Medlemsrekruttering, arbeidslederrekruttering, promotere assistentyrket, oppfølging av arbeidssøkende assistenter, konsesjoner, anbud og oppfølging av kontrakter mot kommuner.

  • Kompetansekartlegging og opplæring av arbeidsledere og assistenter. Videreutvikle opplæringsmetodikk.

  • Likemannsarbeid, proaktiv oppfølging av arbeidsledere og assistentene deres i hverdagen.

  • Sikre og utvikle arbeidsgiveransvaret for Ulobas BPA.

  • Døgnåpen førstelinje med hovedansvar for veiledning og service overfor arbeidsledere og assistenter.

Under daglig leder har vi også en avdeling for politikk og informasjon, en avdeling for IT, en avdeling for jus og administrasjon, en avdeling for økonomi og finans og en konsernovergripende politisk leder. Under avdeling for jus og administrasjon ligger arbeidsgiverstøtte og kontortjenester og under avdeling for økonomi og finans ligger avdeling for innkjøp.

Link til nedlastbar pdf av organisasjonskartet​​​​​

Skriv ut Tips en venn