Ulobas organisasjonskart

Organisasjon

Illustrasjonen er et organisasjonskart som viser:

Daglig leder

Under daglig leder ligger avdelingene: 

Operativ virksomhet / Politikk og informasjon / Økonomi og finans / Kommunikasjonsrådgiver / Administrasjon og juridisk ansvarlig

Under operativ virksomhet ligger: region 1 - 3 / Marked / BPA-administrasjon

Under økonomi og finans ligger: Innkjøp

Under administrasjon og juridisk ansvarlig ligger: IKT / Arbeidsgiverstøtte / Kontortjenester

Skriv ut Tips en venn